top of page

POLITIKERSKOLAN

Politiska ledare fattar de yttersta besluten som påverkar våra liv och våra förutsättningar. Vem som får möjlighet att fatta dem spelar stor roll. 

 

När representationen bland politiska ledare brister måste vi hitta fler sätt att få samhällsengagerade, med olika bakgrunder och erfarenheter, att vilja ta klivet in i politiken. Fler perspektiv vid beslutsfattarbordet ökar chanserna att identifiera både politiska utmaningar och effektiva lösningar. 

 

Vägen dit måste även bli mer flexibel. Sänkta trösklar behövs för att fler samhällsengagerade ska ta klivet in i partipolitiken och för att kunna växa till politiska ledare. 

 

Därför startades Höj Rösten Politikerskolan. 

 

 

Om utbildningen
 

Höj Rösten Politikerskola ger samhällsengagerade verktyg för att växa till politiska ledare. 

 

Det är ingen vanlig utbildning. Det finns ingen skolbyggnad. Inga klassrum, böcker eller lärare i den traditionella bemärkelsen. Examen är inte en sluttenta med alla de rätta svaren. Höj Rösten Politikerskola arbetar med upplevelsebaserat lärande som metod. Under utbildningen varvas innovativ ledarskapsträning och möten med experter och politiska ledare.  Som deltagare lär du om politiska processer och får konkreta verktyg för att ta ditt samhällsengagemang till nästa nivå. Målet är att ta steg mot ökad politisk aktivitet under utbildningens gång.

Utbildningen är nationell och huvudsakligen baserad i Stockholm. Under ett utbildningsår träffas 25–30 samhällsförändrare under fyra fysiska tillfällen och åtta digitala träffar. Utbildningen är uppbyggd för att vara möjlig att kombinera med arbete, studier och andra åtaganden.

 

Utbildningsavgiften är 2 000 SEK för att täcka en liten del av utbildningens faktiska kostnader. Inresande deltagare tilldelas resestipendium i samband med de fysiska träffarna. 

Vem riktar sig utbildningen till?​
 

Höj Rösten Politikerskola skapar nya vägar till politiskt engagemang för samhällsförändrare som idag inte är aktiva inom partipolitiken. Utbildningen riktar sig till dig som brinner för någon samhällsfråga och som vill utforska ett politiskt engagemang.

Vi tror att olikheter berikar och därför är deltagarna på Politikerskolan samhällsförändrare från hela Sverige i spridda åldrar. Vi välkomnar deltagare med olika ideologisk hemvist som tror på demokratin och på alla människors lika värde.

Det är viktigt att du som sökande:
 

  • Brinner för någon samhällsfråga

  • Är öppen för oliktänkande

  • Kan ta ansvar för ditt eget lärande

  • Vill utforska ett partipolitiskt engagemang

bottom of page