top of page

Omvandla ditt samhällsengagemang till politiskt inflytande!


Höj Rösten Politikerskola startade 2016 som Sveriges första och enda politiskt obundna politikerutbildning. Vi skapar lärande som ger politiska supertalanger verktyg för att växa till framtidens politiska ledare och omvandla sitt samhällsengagemang till politiskt inflytande.

Varför behövs Politikerskolan?


Samhällsengagemanget bland dagens unga är större än någonsin, men intresset för partipolitiken har sjunkit under lång tid. Det växande gapet mellan stora grupper och politiker bidrar till ökad polarisering och populism. När samhället glider isär försvåras möjligheterna att ta i tu med vår tids stora samhällsutmaningar.

Höj Rösten Politikerskola strävar efter att bredda rekryteringen till politiken och ge nya röster och perspektiv politiskt inflytande för att vitalisera demokratin och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Fler samhällsförändrare behöver ta steget in i politiken och bli den politiker de själva skulle rösta på.


Vad är det för utbildning?

 

Höj Rösten Politikerskola är ingen vanlig utbildning. Det finns ingen skolbyggnad. Inga klassrum, böcker eller lärare i den traditionella bemärkelsen. Examen är inte en sluttentamen med alla de rätta svaren. Höj Rösten Politikerskola arbetar med upplevelsebaserat lärande som metod. Under utbildningen varvas innovativ ledarskapsträning med politikermöten och samtal med experter och forskare. Som deltagare lär du om politiska processer och får konkreta verktyg för att växla upp ditt samhällsengagemang till nästa nivå. Målet är att du ska ta steg mot ökad politisk aktivitet under utbildningens gång.

Utbildningen är nationell och huvudsakligen baserad i Stockholm. Under ett utbildningsår träffas 25–35 samhällsförändrare vid 9 obligatoriska utbildningstillfällen. Mellan dessa tillfällen får deltagarna individuella uppgifter och grupparbeten. Utbildningen är uppbyggd för att vara möjlig att kombinera med arbete, studier och andra åtaganden.

 

Utbildningsavgiften är 2 000 SEK för att täcka en liten del av utbildningens faktiska kostnader. Eventuella rese- och boendekostnader står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att söka stipendium för att täcka resekostnader för de deltagare som behöver. 

Till vem riktar sig utbildningen?

Höj Rösten Politikerskola skapar nya vägar till politiskt engagemang för samhällsförändrare som idag inte är aktiva inom partipolitiken. Utbildningen riktar sig till dig som brinner för någon samhällsfråga och som vill ta nästa steg för att utveckla framtidens demokrati och utforska ett politiskt engagemang.

Vi tror att olikheter berikar och därför är deltagarna på Politikerskolan samhällsförändrare från hela Sverige i spridda åldrar. Vi välkomnar deltagare med olika ideologisk hemvist som tror på demokratin och på alla människors lika värde.

Det är viktigt att du som sökande:
 

  • Brinner för någon samhällsfråga

  • Är öppen för oliktänkande

  • Kan ta ansvar för ditt eget lärande

  • Vill utforska ett politiskt engagemang

bottom of page