Apolitical Academy Global

Höj Rösten Politikerskola är en del av Apolitical Academy Globals nätverk av politikerskolor. Genom att vara en del av nätverket har Politikerskolan tillgång  till globala resurser i form av nya utbildningsmoduler och -format, fortbildning samt evenemang för alumner.