top of page

Apolitical Academy Global

Höj Rösten Politikerskola är en del av Apolitical Academy Globals nätverk av politikerskolor. Genom att vara en del av nätverket har Politikerskolan tillgång  till globala resurser i form av nya utbildningsmoduler och -format, fortbildning samt evenemang för alumner.

bottom of page