top of page

DELTAGARE OM SKOLAN

89BE7F6E-763A-43FE-AEC7-244CEFC40C66 - A

Ali Khidear

Höj Rösten skapar en plattform för dig som vill veta hur det är och vad som krävs för att bli den bästa folkvalda politikern. Det är en plattform som är öppen för och som inte gör skillnad på någon människa, oavsett vem du är. Jag skulle med ett gott samvete säga att Höj Rösten ligger i framkant när det kommer till hur en utbildning ska vara.

 

Höj rösten är en utbildning som sticker ut och är väldigt sällsynt av sitt slag. Det är en plattform som värderar alla lika, oavsett vilken religionstillhörighet, bakgrund eller kön du har. Här kunde man vara sig själv utan att behöva känna en obekvämlighet eller en oro över vem man är. 

 

Höj rösten är verkligen den klockrena definitionen av “learning by doing” där man får den unika möjligheten att utföra en del saker under utbildningens gång som man inte hade fått göra någon annanstans. Den gav oss unga som äldre en exceptionell möjlighet att få en tydlig och “verklig” insyn kring hur det är att vara en folkvald politiker i vårt samhälle idag. Jag kan med enkelhet säga att min tid under skolan är en höjdpunkt som jag kommer värdera väldigt högt resten av mitt liv. Genom Höj Rösten lyckades jag också skaffa mig ett väldigt brett nätverk som jag definitivt kommer att ha nytta av längre fram i min karriär.

Abby Owusu Afriyie

Jag kom in som en newbie - jag såg mig själv som nån med relativt begränsad kunskap om riksdagspartierna som de olika politiska programmen. Höj Rösten hjälpte mig att skapa och lägga grunden kring min politiska kunskaps- och insiktsresa. 

 

Coolast och mest givande av allt - var ju de andra deltagarnas reflektioner, perspektiv och ställningstagande. Med de många perspektiven skapade utbildningen ett rum där man snabbt insåg att politiken - den demokratiska processen, de ideologiska ställningstaganden, det är de mångas spel! Politik är ju många sätt som ett sällskapsspel och  samarbetsövning - som bygger på ideologier, framtidsvisioner och risk management. 

 

Höj Rösten, sänkte tröskeln. Höj Rösten påminde mig om det min SO lärare försökte lära mig - nämligen att jag i min enklaste form är det en del demokratin. Höj Rösten assisterande mig att hitta min lykta och mitt mod i min politiska resa och kunnande.

AbbyA-Abby-Afriyie_edited.jpg
jonas-webb-1024x974-Jonas-Grenfeldt.jpg

Jonas
Grenfeldt

Jag har alltid försökt påverka samhället politiskt, men tidigare var det utifrån genom olika organisationer och föreningar. Men man har mycket större möjligheter på insidan! Höj Röstens Politikerskola gav mig verktygen, insikterna och motivationen att gå från stödmedlem i ett parti till att börja engagera mig på riktigt. Tack vare kunskapen jag fick och att allt skedde stegvis, kändes det inte som ett stort steg att gå från ord till handling under kursens gång. Idag sitter jag i kommunfullmäktige och en nämnd, och är invald i den lokala kretsstyrelsen med mycket större möjligheter att göra skillnad än tidigare.

Anna
Pustovoyt

Jag har alltid haft ett politiskt intresse, vilket har varit uppenbart både för mig och min omgivning genom mina samtal och engagemang i samhällsfrågor. Dock kan politiken i dagens samhälle ibland upplevas som otillgänglig eller föråldrad.

 

En dag såg jag en annonsen för Höj Rösten Politikerskola, och från första stund var jag nyfiken - en politikerskola? Utan att vara säker på om jag ville bli politiker, kände jag att jag ville utforska mitt intresse och hitta min väg inom politiken. Efter att ha blivit antagen och börjat utbildningen insåg jag snabbt att det var rätt val för mig. Här hittade jag lika härligt nördiga personer som delade mitt intresse för politiken och där kunskapsutbytet mellan våra olika kärnfrågor och erfarenheter gav mig enormt mycket inspiration och motivation att tänka större. Helt plötsligt får du nya tankar och utmanas i att tänka till och tänka om. 

 

Utbildningen består av olika moduler som ger insikt i politikens olika aspekter och funktioner. För mig har det varit särskilt intressant att se hur det politiska arbetet sker på olika nivåer och hur man kan vara politiskt engagerad utan att vara politiker i traditionell mening. Upplägget, lärarna och föreläsarna höll en hög standard, och att ta del av deras verktyg och kunskap var otroligt givande.

 

Det som verkligen förstärkte min upplevelse av Höj Rösten var det fantastiska nätverket av människor som jag fick möjlighet att lära känna. Det gav mig modet att våga ta steget in i politiken, oavsett vilken form den resan kan ta. Jag uppmanar alla med ett intresse och passion för politik och samhällsfrågor att söka sig till Höj Rösten och våga ta plats för att forma morgondagens politiska landskap.

IMG_2660 - Anna Pustovoyt_edited_edited.
IMG_0586-3-Gabriel-Kasto_edited_edited.p

Gabriel Kasto

"Jag har alltid varit politiskt intresserad men saknade en plattform där jag kunde träffa likasinnade människor. Med Höj Rösten fick jag vara en del av en lärorik och inspirerande utbildning som gav mig djupare insikter om politiken, men framförallt om mig själv.

 

För mig mynnade utbildningen ut i att jag numera är engagerad både operativt och strategiskt i syfte att öka tryggheten, den sociala kontrollen och egenmakten i våra utsatta områden i Järfälla. Ett av mina främsta mål är att få människor att öka sin politiska medvetenhet och dessutom minska glappet mellan politiker och invånare. Våra folkvalda måste börja prata med människor, inte om dem.

 

Till framtida sökanden vill jag säga: var den rösten du vill höra och bli den förändringen du vill se i samhället. De goda och kloka krafterna måste göra sin röst hörd – och med Höj Rösten politikerskola får du verktygen, nätverket och förutsättningarna att göra skillnad i samhället. Ge dig själv möjligheten att vara med och forma framtiden!"

bottom of page