top of page

Nominering


Höj Rösten Politikerskola är en plantskola för innovativa och framgångsrika samhällsförändrare och politiska talanger. År 2019 utsågs utbildningen till Årets samhällsaktör av Veckans Affärer och Gullers grupp.

Genom att nominera en vän till utbildningen gör du en insats för demokratin, men du ger också personen en utvecklande möjlighet. Motivera kort varför personen borde gå Höj Rösten Politikerskola och lämna kontaktuppgifter till personen. Vi kontaktar därefter den som har blivit nominerad som i nästa steg får möjligheten att skicka in en ansökan. 

 

Nomineringen stänger söndag den 6 mars 2022!
 

Vet personen om att den blir nominerad?

Tack för din nominering!

Det går inte längre att skicka in det här formuläret.

bottom of page