top of page

Stiftelsen Höj Rösten

I januari 2014 grundade Daniel Sachs Stiftelsen Höj Rösten. Stiftelsen är ett partipolitiskt obundet medborgarinitiativ som inledningsvis fokuserade på att uppmana fler unga att rösta i EU-valet och i Sveriges riksdagsval. Sedan starten har arbetet utvecklats och våren 2016 öppnade Höj Rösten Politikerskola sina dörrar för första gången.

Idag arbetar stiftelsen främst med initiativet Höj Rösten Politikerskola som är ett långsiktigt syftande projekt för att vitalisera svensk demokrati. Målet är att öka det politiska deltagandet och bredda representationen bland våra folkvalda så att de bättre ska spegla det svenska samhället.

Stiftelsen Höj Rösten arbetar för ett öppet och jämlikt samhälle som bygger på alla människors lika värde mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Stiftelsens arbete finansieras av bidrag från ett antal stiftelser och privatpersoner. Inga politiska partier är med och finansierar utbildningen.

Styrelse

Daniel Sachs

VD, P Capital Partners

Noura Berrouba

Ordförande, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Jenny Madestam

Docent i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning

Paul Alarcon

Generalsekreterare, Daniel Sachs Stiftelse

Najma Mohamed

Verksamhetsansvarig Stiftelsen Höj Rösten

Per Schlingmann

Författare och rådgivare

bottom of page