top of page

Storyn

Daniel Sachs Foundation grundade Höj Rösten 2014, och inledningsvis fokuserade initiativet på att uppmana fler unga att rösta i EU-valet och i Sveriges riksdagsval samma år. Genom arbetet såg vi en tydlig koppling mellan ett lågt valdeltagande och en brist på politiska ledare som unga var beredda att rösta på. Det ville vi ändra på.  

 

Under våren 2016 startades därför Höj Rösten Politikerskola, en ettårig utbildning där samhällsengagerade personer gavs verktyg att bli de politiska ledare som de själva skulle rösta på.  

 

Höj Rösten Politikerskola är ett långsiktigt projekt för att vitalisera svensk demokrati. Målet är att öka det politiska deltagandet och bredda representationen bland våra folkvalda politiker så att de bättre ska spegla det svenska samhället. Stiftelsen Höj Rösten arbetar för ett öppet och jämlikt samhälle som bygger på alla människors lika värde. Stiftelsens arbete finansieras av bidrag från stiftelser och privatpersoner. Inga politiska partier är med och finansierar utbildningen.

Styrelse

Daniel Sachs

Daniel är initiativtagare till Höj Rösten Politikerskola. Han är en näringslivsledare med djupt engagemang för det öppna och demokratiska samhället och är medgrundare till organisationer som Apolitical Foundation, Multitudes och F1RST. Daniel är vice ordförande för Open Society Foundations (OSF) och är rådgivare till Royal Institute of International Affairs vid Chatham House samt Founding Member av European Council on Foreign Relations.

Noura Berrouba

Noura arbetar till vardags som ordförande för LSU - Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, plattformen och samarbetsorganisationen för den svenska ungdomsrörelsen som samlar 80+ riksorganisationer. Utöver sin roll som ledamot i Höj Röstens styrelse sitter hon i styrelserna för World Economic Forums stiftelse Global Shapers Community, Civil Rights Defenders, Allmänna Arvsfonden, CONCORD Sverige, Svensk-norska samarbetsfonden och den rådgivande kommittén för Svenska Dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika. Mellan 2017-2020 var Noura med och ledde European Youth Parliaments (EYP) verksamhet som sträcker sig över 40 länder. Under åren 2020-2021 arbetade Noura på Utrikesdepartementet, först i Bryssel på utrikes- och säkerhetspolitiska avdelningen vid Sveriges ständiga representation vid EU och senare som programsamordnare på Svenska Dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika .Noura var med-ordförande vid World Economic Forums årliga möte i Davos 2019. Noura har tillhandahållit expertis och rådgivning till en rad olika organisationer och institutioner, såsom Apolitical Academy, Global Utmaning, FN:s ekonomiska kommission för Europa, FN:s befolkningsfond och många civilsamhällesorganisationer och tankesmedjor.

Jenny Madestam


Jenny är docent i statsvetenskap, lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola. Hon forskar och undervisar i svensk politik och förvaltning, politiskt och offentligt ledarskap. Har lång erfarenhet av att studera, analysera och kommentera svensk politik.

Paul Alarcon

Paul är generalsekreterare för Daniel Sachs Foundation och styrelseordförande för Stiftelsen Höj Rösten. Han är medgrundare till ett flertal organisationer, stiftelser och företag med samhällsförändring som syfte; däribland Multitudes, F1RST, Selma Bostad och Apolitical Foundation. Han erkänns som en av Sveriges främsta ledare inom social hållbarhet. Paul utsågs 2023 till Obama Leader av Obama Foundation.

Najma Mohamed

Najma är rådgivare till stiftelsen Höj Rösten och är tidigare rektor för Politikerskolan under perioden 2019-2023. År 2019 utsåg "Ledarna" henne till en av framtidens kvinnliga ledare. Hon har tidigare varit verksamhetschef för Sveriges ungdomsråd och har agerat mentor inom ramen för Maktsalongens arbete för att stärka unga kvinnors ledarskap. Därtill har hon lång erfarenhet av att arbeta med demokratifrämjande rörelser på olika nivåer och plattformar.

Per Schlingmann

Per är författare, rådgivare och entreprenör. Han är utsedd till en av Sveriges superkommunikatörer, medverkar löpande i TV4:s nyhetspanel och driver podcasten Momentum tillsammans med Kjell A Nordström. Per har skrivit såväl skön- som facklitteratur och varit exekutiv producent för TV-serien Den inre cirkeln. Hösten 2024 släpper han en bok om berättelser och vad de betyder för samhälle, kommunikation och ledarskap. Per har tidigare varit partisekreterare i Moderaterna och statssekreterare åt statsministern.

Najma_Ansvaret_1_edited.jpg

Najma Mohamed

Rådgivare

Roger Sjögren.jpg

Roger Sjögren

Facilitator

Roger Sjögren arbetar sedan 30 år med ledarskaps- och organisationsutveckling. Han har erfarenhet att jobba med en mångfald av organisationer - från små start-up bolag till stora svenska och internationella företag, civilsamhället både nationellt och globalt, samt offentlig sektor. Roger är medgrundare till skolan och företaget Hyper Island och har jobbat totalt 16 år med att utveckla bolaget från en liten start-up i Karlskrona till att finnas i fyra världsdelar. Sedan 2016 är han egen företagare och är verksam inom nätverket The Collaboration Lab.

Åsa_edited.jpg

Åsa Norell

Facilitator

Åsa Norell är en erfaren entreprenör, ledare, handledare och styrelsemedlem. Partner på Hyper Island, Strawberry Planet, The Park och The Collaboration Lab. Hon arbetar övergirpande med ledningsgrupper och ledarskapsprogram inom näringsliv och frivilligorganisationer, utvecklingsprogram för samhällsledare (politiker, aktivister, aktörer i civilsamhället) och ledarskapsprogram för unga globala ledare med fokus på mänskliga rättigheter. Åsa är en neurovetenskaplig nörd som studerat neurovetenskap och ledarskap vid MIT och vid Neuroleadership Institute i
New York.

Maria Fabricius (kopia)_edited_edited_ed

Maria Fabricius

Rektor

Maria Fabricius är den tillträdande rektorn för Höj Rösten och har tidigare gått Höj Rösten Politikerskola. Hon har en lång bakgrund från kommunikationsbranschen i roller som kreativ chef och projektledare. Maria har en gedigen erfarenhet av att utveckla och driva organisationer framåt, i roller som styrelseledamot, rådgivare och medgrundare. Maria har en master i statsvetenskap och är rådgivare till Brussels International Center som verkar för fred och säkerhet.

Team

Mejla oss på info@hojrosten.se

bottom of page