top of page

Nils Geeraedts

18 år, Malmö

AI, Life Science och Machine Learning är tekniska utvecklingar kapabla att påtagligt förbättra våra samhällsprocesser. Dess implementation kommer vara till samhällets fördel. Detta kan göras bland annat genom att bruka AI (Artificiell Intelligens) för att skapa prediktionsmodeller för patientbesök, vilket i sin tur möjliggör sjukhus förbättrade resursfördelning och planering. En bättre användning av kompetensen och tiden av våra sjukvårdsarbetande kortar våra vårdköer. Utöver detta finns även möjligheter i utbildningssektorn. Studenter har olika styrkor och att eventuellt individanpassa utbildningen efter detta kan vara värdefullt (med hjälp av AI). Man kan exempelvis främja integration genom att utforma personliga studieupplägg som lägger fokus på svagheterna av den nyanlände studenten, istället för att den eventuellt lägger tid på egenskaper som redan anses passa den svenska arbetsmarknaden. Dessa forskningsområden faciliterar samhällsutveckling och detta vill jag främja.

Nils Geeraedts
bottom of page