top of page

Dragana Pavlović

32 år, Linköping

Min hjärtefråga är social rättvisa och jämlikhet ur ett intersektionellt feministiskt perspektiv. Mäns våld mot kvinnor måste prioriteras på den politiska dagordningen och arbetet måste inkludera rasifierade, funktionsvarierade och HBTQI+. Jag vill vara med och bidra till ett tryggare samhälle för dem som drabbas hårdast i vårt samhälle, med fokus på kvinnor och barn.

Dragana Pavlović
bottom of page