top of page

Bubakary sonko

32 år, Stockholm

Mitt hjärtefråga är inkludering och förebyggande strategier.
Jag vill bidra till ett samhälle där alla barn och vuxna har lika möjligheter. Jag vill motverka utanförskap genom att tidigt sätta in rätt insatser.

Bubakary sonko
bottom of page