top of page

Sten Li

27 år, Berlin

Hej!

Oavsett bakgrund, ålder, etnicitet, utbildning eller någon annan kategori, är vi alla olika, individuella och unika. Denna mångfald är en styrka med stor potential, men den medför också många utmaningar att överkomma. Med flera aspekter att ha i åtanke krävs det även större samförstånd, samverkan och samarbete för att gemensamt bygga ett samhälle av oss alla, för oss alla.

Lösningar på dagens problem samt ambitioner kring framtidens utveckling, kan därmed inte heller komma från en person, ett parti eller ett enskilt perspektiv. Vi behöver kommunicera över alla gränser och agera med varandra för att uppnå en bättre framtid tillsammans. Vägen framåt kommer sannolikt vara krokig, men när vi lyckas med det är möjligheterna oändliga.

Näringslivets betydelse i samhällsekvationen är fundamental, och med ett personligt intresse inom teknik och entreprenörskap är detta ett område jag brinner starkt för. Låt oss samtala, diskutera, och skapa en förändring - med varandra.

Sten Li
bottom of page