top of page

Norma Bergström

20 år, Krokom

En av mina absoluta hjärtefrågor är barn och ungdomars rätt till ett värdigt liv och fritid oavsett bakgrund. Vi lever i ett samhälle där alla föds med olika förutsättningar och möjligheter, något som kan bero på flera olika saker. Men vår socioekonomiska status, religion, etnicitet, sexuella läggning eller eventuella funktionsvariationer ska inte påverka vilka möjligheter vi har. Jag jobbar för att alla barn och ungdomar i Jämtland och Sverige ska ha rätt till aktiviteter och ett sammanhang där de får utvecklas som personer.

Norma Bergström
bottom of page