top of page

Jeanette Olsson

53 år, Örebro

#snackaomdemokrati - är min hjärtefråga
Jag vill vara med och öka kunskaperna om demokratin och dess värdegrund, jag vill vara med och skapa förståelse för det som är olika, jag vill vill var med och bidra till ett fungerande samhälle där vi alla bidrar och lever sida vid sida trots våra olikheter med ett uppdaterat samhällskontrakt.

Jeanette Olsson
bottom of page