top of page

Hilin Al-Tamimi

28 år, Stockholm

Min hjärtefråga berör barn och ungdomar som växer upp i socioekonomiskt utsatta områden. Jag skulle vilja bidra till en förändring på en mer grupp- och samhällsnivå. Frågor som jag skulle vilja engagera mig i är bland annat hur samhället är med och bidrar till en segregerad arbets-, skol-, och bostadsmarknad. Jag skulle vilja engagera mig i att uppmärksamma den ökade barnfattigdomen och vilka riskfaktorer som finns i samhället idag som resulterar till att vi har barn och ungdomar som hamnar i kriminalitet. Jag skulle också vilja bidra till en förändring i den diskurs som förs om personer bosatta i dessa områden och hur diskursen idag allt mer kommit att handla om invandring, etnicitet och ”dom” andra. Som socialsekreterare har jag dessutom uppmärksammat och reflekterat över hur socialtjänstens insatser allt mer behöver diskuteras då vi inte har tillräckligt med verktyg för att kunna bemöta de sociala problem vi har att göra med idag.

Hilin Al-Tamimi
bottom of page