top of page

Elin Kihlstedt

22 år, Uppsala

Mina hjärtefrågor är demokrati och jämlikhet. Jag engagerar mig mycket i sociala frågor och vill bidra till en förändring i samhället som främjar jämställdhet, erkännande av minoriteters rättigheter samt stärkta HBTQIA-rättigheter. Företrädesvis önskar jag bidra med en sådan förändring internationellt, särskilt i utvecklingsländer, men Sverige är självklart i behov av en förändring också.

Elin Kihlstedt
bottom of page