top of page

Run for Office 

Run For Office startades 2020 av Löparakademin och Höj Rösten. Folkbildning, självledarskap och fysisk aktivitet genomsyrar projektets olika initiativ. 
Run for Office genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

bottom of page